Puntaldia-marina

Ett brett utbud av service

Inom området finns ett mycket bra serviceutbud som gör det enkelt att äga en bostad här samtidigt som man har ett boende i ett nordiskt land. En stor del av servicen ingår i föreningarnas olika årsavgifter, alternativt betalar du för en viss service varje gång du använder dig av den.

Bevakning
Vid entrén till området finns ett hus som är bemannat med vakt dygnet runt. Vakten har även bil och gör oregelbundna inspektionsrundor med bilen samt till fots. Kostnaden för denna service ingår i områdets årsavgift.

Sophämtning
Varje förening har speciella utrymmen avsedda för sopor av olika slag. Dessa hämtas flera gånger i veckan och utgör aldrig något problem. Kostnaden för detta ingår i årsavgiften för området.
Uthyrning av lägenhet
Vill man hyra ut sin lägenhet finns det inom området tre olika företag som kan hantera detta. Dessa företag erbjuder också andra typer av servicetjänster som man önskar för sin bostad: städning, tillsyn av lägenheten när man inte är där, förslag och förhandling med hantverkare, bokning av transporter, restauranger, etc. Kostnaden för detta beror på vilken typ av service som önskas och vilken tid på året som den ska utföras.

Sjukvård
Under högsäsong (juni–augusti) finns läkarmottagning på området som är öppen dagligen.

Bankomat
Det finns en bankomat i Puntaldiaområdet.
Producerad av Sommar & Co. Tack Roberto Lai för foto.